กลยุทธ์ทางการตลาดภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ในปีพ. ศ. 2560 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยใช้จ่ายเงินประมาณ 326,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของรายได้จากการท่องเที่ยว ผู้ว่าการททท. กล่าวว่า “ททท. ได้ทำให้การท่องเที่ยวทางด้านการทำอาหารเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4.0”

ส่วนหนึ่งที่ไม่ซ้ำกันของโครงการคือการเยี่ยมชมสถานที่สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนานาชาติไปยังสี่เขตกรุงเทพฯซึ่งแต่ละแห่งมีลักษณะการทำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งรวมถึงเส้นทางบางรัก, นางเลิ้ง, เขาใหญ่และพระนคร อีกสี่เส้นทางเข้าชมจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การทำอาหารที่ดีที่สุดรวมกับวัฒนธรรมและชุมชน ได้แก่ ตลาด Tallu, Talat Noi, Kudi Jeen และ Klong Bang Luang ฉบับที่ตีพิมพ์ครั้งแรกจัดขึ้นที่เมืองซานเซบัสเตียนประเทศสเปนเป็นครั้งที่ 2 ที่กรุงลิมาประเทศเปรูและครั้งที่ 3 ในเมืองซานเซบาสเตียนสเปนอีกครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 250 คนเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละครั้ง