ปณท.ดบ.หนุนช่องทางจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นผนึก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ ยกระดับระบบคลังสินค้า และกระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์แบรนด์นมของชาติ พร้อมเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น วันนี้ (31 ส.ค.) ที่ บริษัท ไปรษณีไทย จำกัด (ปณท) ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการ ปณท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.)

กล่าวว่า ปณท.ดบ. ได้ลงนามความร่วมมือกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้าให้มีมาตรฐาน  โดยเริ่มตั้งแต่ ระบบคลังสินค้าของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ณ จ.สระบุรี ระบบการขนส่ง กระจายสินค้า และส่งคืนสินค้าของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ณ จ.สุโขทัย และสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.ขอนแก่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ระบบการจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และระบบการขายผลิตภัณฑ์บนระบบอีคอมเมิร์ซ 
 
ทั้งนี้ ระบบคลังสินค้า และการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นม ต้องอาศัยการจัดการที่มีมาตรฐานเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพที่สมบูรณ์ก่อนการนำส่งต่อถึงมือผู้บริโภค โดยทางปณท.ดบ. ในฐานะผู้ให้บริการระบบงานโลจิสติกส์แบบครบวงจร ได้นำเสนอโครงสร้างระบบคลังสินค้า ประกอบด้วยส่วนที่ปฏิบัติการด้วยระบบรถจัดเก็บชั้นวางคลังสินค้า และส่วนที่ปฏิบัติการด้วยระบบชั้นวางสินค้าแบบเลือกพาเลทได้ นอกจากนี้ ยังมีการใช้ระบบการจ่ายสินค้า มาก่อน-ใช้ก่อน เพื่อการบริหารจัดการระยะจัดเก็บ หรือเชลฟ์ไลฟ์ของสินค้า รวมไปถึงระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการแบบระบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ 
    
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพัฒนาให้เกิดวิธีการขนส่งที่ประหยัดเชื่อเพลิงมากขึ้น (Hybrid Truck & Route Optimization) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย สำหรับระบบการจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภค ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และระบบการขายผลิตภัณฑ์ด้วยระบบอี-คอมเมิร์ซ ปณท.ดบ.และ อ.ส.ค.หวังว่าจะทำให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพส่งตรงถึงบ้าน และช่วยทำให้คนไทยบริโภคนมมากขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์นมแห่งชาติ รวมไปถึงเป็นการเพิ่มความภักดีในแบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค (Brand Loyalty) กระตุ้นยอดจำหน่ายให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews