สวนเวลารำลึก

สวนเวลารำลึกแห่งนี้สร้างขึ้นในศุภมงคลสมัยที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา โดยมีเนื้อที่ 90 ไร่บริเวณเชิงเขาริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ทั้งนี้ก็เพื่อรำลึกถึงพระราชจริยาวัตร ของพระองค์ท่านโดยเฉพาะในเรื่องของเวลาที่ทรงให้ความสำคัญเสมอมา เนื่องจากทรงเชื่อว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่า จึงควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้นการออกแบบสวนแห่งนี้จึงมีไฮไลต์อยู่ที่การสร้างนาฬิกาแดดที่กลายเป็น ประติมากรรมชิ้นสำคัญของการประดับสวน โดยนาฬิกาแดดเรือนนี้สร้างขึ้นด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดตามแนวโค้งยาว 23.80 เมตร ส่วนกว้างที่สุด 9.95 เมตร ส่วนแคบที่สุด 6.25 เมตร หนา 0.80 เมตร เข็มรับแสงอาทิตย์ทำให้เกิดเงา หล่อด้วยโลหะผสมขนาดยาว 6.50 เมตร กว้าง 1.00 เมตร ตั้งหันหน้าลงทิศใต้ แผ่นหน้าปัดเอียง 28.6 องศาที่เส้นรุ้ง 140 24′ 32″ เหนือ เส้นแวง 990 7′ 36″ ตะวันออก บนผิวหน้าปัดปิดด้วยกระเบื้องเคลือบสีเทาขาว นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้หัดอ่านเวลาจากนาฬิกาแดดแล้ว ยังสามารถพักผ่อนหย่อนใจไปกับภูมิทัศน์ของสวนที่มีที่นั่งพักผ่อนสำหรับชมความงดงามของเขื่อนศรีนครินทร์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand