แนะดูแลใจ-กาย ทั้งผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่

กรมสุขภาพจิต ห่วงใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้และเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือ แนะวิธีการดูแลสุขภาพใจ-กาย ในกลุ่มของผู้ประสบภัยที่มีกว่า 1 แสนคน ให้ยึดหลัก 6 ประการ อาทิพักผ่อนให้เพียงพอ มองโลกในแง่ดีพลิกวิกฤติน้ำท่วมให้เป็นโอกาสดีๆในครอบครัว ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้เครียด ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือ แนะยึดหลักผนึกกำลัง เสริมแรงใจ ขอบคุณ การเชียร์กัน และปลอดภัยไว้ก่อน ช่วยลดเครียดสะสมจากการทำงานได้

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดในภาคใต้ขณะนี้ กรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้โรงพยาบาลจิตเวชและศูนย์สุขภาพจิตที่อยู่ใน จ.สุราษฎร์ธานีและจ.สงขลา จัดทีมจิตแพทย์เอ็มแค็ท (Mental Health Crisis Assessment and treatment team :MCATT ) วางแผนการให้บริการร่วมกับทีมจิตแพทย์เอ็มแค็ทจากโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกกลุ่มคือครอบครัวที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง กลุ่มผู้สูญเสียที่อยู่อาศัย พืชผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน ทั้งที่อยู่ในศูนย์พักพิงและอยู่ในบ้านที่มีน้ำท่วมขัง และกลุ่มผู้ให้การช่วยเหลือ เช่น หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร บุคลากรสาธารณสุข ผู้นำชุมชน เป็นต้น รวมทั้งผู้ป่วยจิตเวชเก่าที่อยู่ในพื้นที่ เนื่องจากน้ำท่วมอาจทำให้ยาที่กินประจำสูญหาย อาการกำเริบจากปัญหาขาดยาได้ ในรายที่พบว่ามีปัญหาจิตใจ เช่นเครียดจัด หรือมีอาการซึมเศร้า จะให้การดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าอาการจะเป็นปกติ
อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า ในส่วนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะนี้ ซึ่งมีประมาณ 160,000 กว่าคน มีคำแนะนำดูแลสุขภาพกายและใจ 6 ประการดังนี้ 1.ดูแลสุขภาพกาย รับประทานอาหาร และพักผ่อนให้เพียงพอ 2.สร้างความพร้อมทางจิตใจ มองโลกในแง่ดี มองวิกฤติน้ำท่วมเป็นโอกาสดี ๆในครอบครัว เช่นทำให้ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้า ใกล้ชิดกัน จะช่วยลดความกดดันทางจิตใจได้ 3.คิดคลี่คลายปัญหาที่ละขั้นตอนตามลำดับความเป็นจริง คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตเป็นประเด็นสำคัญที่สุด จากนั้นจึงหาวิธีดูแลทรัพย์สินเท่าที่สามารถทำได้ 4.พูดคุยดูแลช่วยเหลือกันทั้งในครอบครัว เพื่อนบ้าน และชุมชน จะช่วยเติมพลังใจกัน ไม่ด่า ไม่ว่า ไม่ทับถมกัน 5. ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ทำความสะอาด เก็บข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบ เมื่อที่พักอาศัยน่าอยู่ จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี ลดความเครียดได้ และ 6.หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องจากไม่ได้ช่วยคลายเครียด และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นพลัดตกน้ำได้ง่าย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth